Alfahulpen

Voor de gemeente Baarle Nassau verzorgt het Dienstencentrum de bemiddeling tussen Alfahulpen en klanten. Er kunnen geen nieuwe aanmeldingen gedaan worden. Hulp in de huishouding is door de gemeente Baarle-Nassau aan drie andere zorgaanbieders toegekend. Dit zijn actiefzorg, T-zorg en Nuevo. Nieuwe aanvragen lopen via de WMO en gaan naar één van deze drie zorgaanbieders.